Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Professional Member Natalia28/Female/Poland Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Premium Membership
Statistics 40 Deviations 272 Comments 3,091 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:icongromoptak:
Gromoptak Featured By Owner Feb 2, 2013  Professional Traditional Artist
and i appreciate You posting your art so I can fave it :)
Reply
:iconamaterasu1960:
Amaterasu1960 Featured By Owner Feb 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:D :wave:
Reply
:iconjohnpatience:
JohnPatience Featured By Owner Jan 21, 2013
Thanks for the watch :)
Reply
:icongromoptak:
Gromoptak Featured By Owner Jan 21, 2013  Professional Traditional Artist
oh, it's my pleasure :-D
Reply
:icontoshiroandthecat:
ToshiroAndTheCat Featured By Owner Jun 20, 2012
aleś mnie zasypała tymi komentarzami i gwiazdkami z plusem! pięknie dziękuję. o zrobieniu komiksu cały czas myślę, ale nie mam pomysłu na historię. może się z czasem coś urodzi. :)
Reply
:iconninidu:
Ninidu Featured By Owner Jan 22, 2011  Hobbyist General Artist
thank you for watching me!
Reply
:icongromoptak:
Gromoptak Featured By Owner Jan 23, 2011  Professional Traditional Artist
it's my pleasure! :-)
Reply
:icongodzilla23:
godzilla23 Featured By Owner Dec 12, 2010  Hobbyist Digital Artist
thanks for the watch!! <333

:iconnnoitraraepface1plz::iconnnoitraraepface2plz::iconnnoitraraepface3plz:
:iconnnoitraraepface4plz::iconnnoitraraepface5plz::iconnnoitraraepface6plz:
:iconnnoitraraepface7plz::iconnnoitraraepface8plz::iconnnoitraraepface9plz:
Reply
:icongromoptak:
Gromoptak Featured By Owner Dec 13, 2010  Professional Traditional Artist
you're welcome :-) :-)
Reply
:iconbluerevenge:
blueRevenge Featured By Owner Dec 4, 2010
Thank you, dear :)
Reply
Add a Comment: